Sukakan Peribahasa SPM? Sila tekan butang 'Like' di bawah.

29 December 2011

Peribahasa Dewan (F)

1. fahamnya bagai getah cair prb Mn tidak tetap pendirian;


2. angan lalu faham tertumbuk prb Mn kemahuan ada tetapi tidak berdaya;


No comments: