Sukakan Peribahasa SPM? Sila tekan butang 'Like' di bawah.

03 March 2011

Kelemahan Pelajar

1. Kelemahan paling ketara ialah pelajar tidak menguasai peribahasa lantas memberikan peribahasa yang tidak sesuai dengan kehendak soalan.

2. Pelajar menggunakan perkataan yang salah dalam memberikan peribahasa walaupun peribahasa yang ingin diberikan adalah betul.

3. Pelajar memberikan peribahasa yang terbalik susunan perkataannya.

4. Pelajar memberikan peribahasa ciptaan sendiri seakan-akan peribahasa sebenar.

5. Pelajar tidak memasukkan peribahasa dalam soalan membuat ayat menggunakan peribahasa walaupun ayat yang dibina membawa maksud peribahasa terbabit.

No comments: